نمایش خبرهای آموزش مجازی سرآمد به صورت حرفه ای

تفاوت نمایش را احساس کنید(تکنولوژی جهانی آژاکس)

نمایندگان مجلس آمریکا به تیم کوک نامه نوشتند

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فورچون، کمیسیون انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا نامه ای به «تیم کوک» مدیر ارشد اجرایی اپل فرستاده که حاوی فهرستی از

منبع:پافکو

https://www.mehrnews.com/news/4535428/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF


جستو خبر ومقاله

person

جستجو دوره