نمایش خبرهای آموزش مجازی سرآمد به صورت حرفه ای

تفاوت نمایش را احساس کنید(تکنولوژی جهانی آژاکس)

قابلیت حذف پیام به مسنجر فیس بوک اضافه شد

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
فیس بوک قابلیت حذف پیام ارسالی در مسنجر را برای تمام کاربران عرضه کرده است. این قابلیت به کاربر اجازه می دهد تا ۱۰ دقیقه پس از ارسال پیام خود را حذف کند.

منبع:پافکو

https://www.mehrnews.com/news/4535457/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF


جستو خبر ومقاله

person

جستجو دوره