• نرم افزار کامتازیا برای ساخت و ویرایش فیلم آموزشی TechSmith Camtasia Studio

  نرم افزار کاربردی و حرفه ای ساخت محصولات آموزشی الکترونیک، مخصوصا آموزش های الکترونیک نرم افزارهای کاربردی رایانه استفاده از نرم افزاری حرفه ای جهت فیلم برداری از صفحه مونیتور و ثبت تمامی لحظات آموزش به صورت کاملا چندرسانه ایست .
  نرم افزار کاربردی و حرفه ای ساخت محصولات آموزشی الکترونیک، مخصوصا آموزش های الکترونیک نرم افزارهای کاربردی رایانه استفاده از نرم افزاری حرفه ای جهت فیلم برداری از صفحه مونیتور و ثبت تمامی لحظات آموزش به صورت کاملا چندرسانه ایست .
 • نکات آموزشی سریع

 • نقاشي کودک بيانگر شخصيت دروني

  آيا تا به حال به نقاشي يک کودک نگاه کرده و از باز تاب انديشه و احساس اين هنرمند خردسال شگفت زده شده ايد؟ آيا تا به حال با خود انديشيد ه ايد که کودکتان با کشيدن خانه اي بي پنجره و يا آدمکي که فاقد تنه است و به جاي آن دو دست از دو طرف سرش بيرون آمده و يا درختي با برگهاي سوزني چه چيزي را مي خواهد براي شما بازگو کند؟

  نقاشيهاي کودکان نوعي گيرايي آني دارند، آنها ساده، جذاب و سرشار از زندگي و هويتند. کودکان با نقاشيهاي خود حرف مي زنند، حرفهايي که به دلايل گوناگون قادر به گفتن آنها نيستند. نقاشي نيز همانند خواب و رويا به آنها اين اجازه را مي دهد که خود را ازممنوعيت ها سازند و با ما در حالتي نا خودآگاه، درباره مسائل، کشفيات و دلهره هايشان صحبت کنند.

  تخيلات هنري همانند خواب و رويا، در ژرفاي ضمير ناخودآگاه هر کس به جستجو مي پردازد و ژرف ترين محتويات دروني فرد را متظاهر مي سازد. کودک نيز به کمک نقاشي دلهره ها و کشمکش هاي دروني خويش را آشکار مي سازد و بدين طريق اثر آنها را کاهش مي دهد. در حقيقت وقتي مسائل و مشکلات عاطفي بر روي کاغذ منعکس مي شوند به صورت تازه و جداگانه اي که کمتر دلهره آور است در مي آيند.

  کودک خيلي زود در مي يابد که رسم و نقاشي وسيله اي بياني است که با افکار او مطابقت مي کند و او را در تخيلاتش، آزاد مي گذارد و در عين حال لذت سرشاري براي او فراهم مي آورد؛ علاوه بر آن نقاشي کردن به او اجازه مي دهد که افکار دروني اش و درحقيقت خويشتن خودش را نشان دهد. به هر حال تعبيرو تجزيه و تحليل نقاشي کودکان فقط مورد توجه بزرگسالان است. هنگامي که کودک به وسيله تصوير اظهار نظري مي کند، بسياري از جوانب شخصيت خويش را آشکار مي سازد؛ ولي او اينکار را براي دلخوشي ما و يا فراهم کردن امکان شناخت و بررسي روانشناسي نمي کند؛ بلکه آنچه براي او مهم است بيرون ريختن تجربه هاي اندوخته شد ه اي است که نمايانگر وجود اوست...

  اولين علائمي که کودک بر روي کاغذ رسم مي کند، بيشتر بر اثر ضربه زدن مداد بر روي کاغذ به وجود مي آيد. اوخيلي زود متوجه مي شود ک در اطراف او اشياء و وسايلي وجود دارند که مي توانند اثر مشخصي از خود بر روي سطوح باقي گذارند، بنابر اين با لذت تمام، با هر وسيله اي که به دست آورد شروع به خط خطي کردن مي کند. خطوط درهم و برهمي که کودک در سن 16 تا 18 ماهگي رسم مي کند کم کم جاي خود را به دو اثر گرافيکي مشخص تر مي دهد که يکي خط نوشتن و ديگري خط نگاري است، که اين رويه به مرور زمان و بر اثر پيشرفت و پختگي فکري کودک هر کدام جاي خود را پيدا مي کنند.

  او در دو تا سه سالگي براي خطوط و دايره هايي که مي کشد اسم مي گذرد. در اين دوران، ديگر خط نگاري کودک، فقط براي لذت بردن از حرکت يا فشار مداد بر روي کاغذ نيست، بلکه او مايل است احساسات دروني خود را که در ارتباط با تجربه هاي زندگي کوتاه مدتش به دست آورده بيان کند. و سرانجام درچهار سالگي خط نگاره هاي او جمع و جور مي شوند و حتي براي بزرگسالان نيز معني پيدا مي کنند. دراين سن شمايي از آدمک و گاهي هم بعضي از حروف الفبا نمايان مي شود. بدين گونه است که سرانجام کودک مرحله خط خطي کردن را به طور کامل پشت سر مي گذارد و وارد مرحله تمثيلي مي شود. اين مرحله درست همان مرحله اي است که کودک به تقليد از بزرگترها، چند سطري را به عنوان داستان نقاشي، زير نقاشيهاي خود ترسيم مي کند. اين نوشته ها اغلب از چپ به راست و گاهي از راست به چپ نقاشي مي شود.

  کودکان سعي مي کنند در نوشته هاي خود فاصله را نيز مراعات کنند و جالب است که بعد از نوشتن از بزرگترها مي خواهند که نوشته هاي آنان را بخوانند. در چنين شرايطي، والدين مي توانند با دقت درمحتوي نقاشي سرنخي به دست آورند و ازاين طريق داستاني بسازند و براي کودک تعريف کنند. کودکان، معمولا با دقت به اين داستانها گوش فرامي دهند و اگرهم گاه مطلبي خلاف ميل آنها خوانده شود اعتراض نمي کنند؛ زيرا خودشان مي دانند که نوشته هايشان قابل خواندن نيست.

  براي آنها همين قدر که کسي نوشته هايشان را مي خواند و در احساساتشان شريک مي شود کافيست.

  در فاصله سه تا چهار سالگي کودک سعي مي کند تصويرشخص يا اشخاصي را بکشد. اين تصوير شامل عناصر مشخص و معيني از قبيل يک دايره به جاي سرو در اطراف آن چند خط به عنوان بازوها و پاهاست.

  علت ساده بودن نقاشي در اين سن از عدم شناخت تکنيک ناشي نميشود، بلکه اين درست همان تصويري است که کودک از بدنش در ذهن دارد. اين تصوير داراي يک سراست که براي کودک مهم جلوه مي کند؛ زيرا سرموضع حس هاي بينايي و شنوايي است واز اين رو برقراري ارتباط با دنياي خارج را ميسر مي سازند و ديگر اينکه داراي بازوهايي است که امکان گرفتن و لمس کردن اشياء را در بردارد و داراي پاهايي است که امکان جابجا شدن را فراهم مي کند.

  وقتي کودک، آدمکي را ترسيم مي کند، قبل از هر چيز شکل خود يا درکي را که از بدن و تمايلاتش دارد بيان مي کند. در واقع بين برخي از خطوط آدمک نقاشي شده، و خصوصيات جسمي و رواني کودکي که آنرا ترسيم کرده، ارتباط مشخصي وجود دارد.

  اگر آدمک درمجموع هماهنگ باشد، احتمال بسياري وجود دارد که کودک کاملاً سازگار باشد؛ اما هنگامي که آدمک در اندازه اي خيلي کوچک يا گوشه کاغذ ترسيم شود، نشانگر اين است که کودک خود را کم ارزش مي پندارد و قادر به برقراري ارتباط مناسب با ديگران نيست. و يا اگر آدمک بزرگ ترسيم شود، مي توانيم حدس بزنيم که با کودکي زود رنج و حساس روبرو هستيم که هميشه فکر مي کند به او ظلم شده است. کودکان ضعيف ودرون گرا، اغلب براي آدمک پا نمي گذارند، يا او را به حالت نشسته نقاشي مي کنند و بالاخره کودکان پرخاشگر، که آدمک خود را با خطوطي خشک وزاويه دار نشان مي دهند.

  خانواده

  اعضاي يک خانواده هماهنگ، درنقاشيهاي کودکان، هميشه با هم و دست در دست هم نشان داده مي شوند. اگر اين اشخاص دستهاي يکديگر را بگيرند، همديگر را ببوسند و يا با هم بازي کنند درجه صميميت آنها بيشتر است. کودک، در نقاشي خانواده، تصوير خود را نزديک شخصي نقاشي مي کند که حس کند در کنارش راحت تر است و يا اورا بيشتر از همه دوست دارد؛ ولي اگر کودکي فکر کند که مثلاً خواهرش بيش از او مورد توجه پدر و مادراست، در نقاشي خود خواهرش را بين پدرو مادر و خود را دورتراز آنها در حاشيه کاغذ قرار مي دهد. دربعضي از نقاشيها تعدادي از افراد خانواده در داخل خانه و تعدادي ديگر درخارج ازخانه نمايش داده مي شوند. اينگونه نقاشيها يا منعکس کننده غيبت واقعي شخص يا اشخاصي است که در خارج از خانه ترسيم شده اند و يا کمبود جذابيت عاطفي کودک را نسبت به آنها مي نماياند.

  در بيشتر نقاشيهايي که کودکان ترسيم مي کنند، هميشه يک شخصيت اصلي وجود دارد که کودک بيشترين بار احساسي خود را چه به صورت عشق و ستايش و چه به صورت ترس و دلهره بر روي او مستقر مي کند. اين شخصيت اصلي غالباً قبل از ديگران ترسيم مي شود؛ زيرا او اولين شخصي است که کودک به او فکر مي کند. اين شخصيت اصلي، هميشه درانداره اي بزرگتر از ديگر اشخاص و با جزئياتي بيشتر و کامل تر ترسيم مي شود.

  هنگامي که در نقاشي خانواده، يکي از اعضاي خانواده وجود ندارد، مي توان نتيجه گرفت که کودک آگاهانه يا ناخود آگاه آرزوي نبودن آن شخص را دارد. اين پديده بيشتر در نقاشيهاي کودکاني ديده مي شود که با گذشت چند سال هنوز تولد خواهر يا برادر کوچکتر از خود را نپذيرفته اند. بنابر اين با حذف اين کودک مزاحم از نقاشي خود، خود را در دوران طلايي که قبل از تولد نوزاد در آن زيسته اند، به تصوير مي کشند.

  منابع:

  1- ارزشيابي شخصيت کودکان بر اساس آزمونهاي ترسيمي، دکتر پر يرخ دادستان، انتشارات رشد، چاپ دوم، تهران 1376

  2- نقاشي کودکان و مفاهيم آن، آنااليوريو فراري، ترجمه عبدالرضا صرافان، انتشارات دستان، چاپ چهارم، تهران 1371

  3- نقاشي و کاربرد تست در خانواده، پ. دادستان – م منصور، انتشارات رشد، چاپ اول، 1371

  4- نقاشي و نوشته هاي کودکان، کاوه داداش زاده، انتشارات گوتنبرگ، چاپ اول،

 • ده دلیل برای اینکه هر کسب و کاری نیازمند سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی سرآمد می باشد

  db040af20d آموزشی - آموزش مجازی سرآمد|دبیرستان دولتی شهید فکوری منطقه 14 تهران


  دلایل استفاده از سیستم مدیریت یادگیری : صرفه جویی در هزینه های آموزش

  بر اساس تحقیقاتی که توسط ATD انجام شده است، شرکت ها به طور میانگین در هر

 • هوش مصنوعی، آخرین ابزار مبارزه با هکرها

  428542518b آموزشی - آموزش مجازی سرآمد|دبیرستان دولتی شهید فکوری منطقه 14 تهران
  مایکروسافت، گوگل، آمازون و چندشرکت دیگر، الگوریتم‌های یادگیری ماشینی که برای جلوگیری از تخریب داده‌های عظیم مرتبط با ورود به حساب کاربری افراد ایجاد شده است را برای مبارزه با هکرها به