گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد

saramada-logo گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید

گروه تدوین و آموزش

نرم افزار آموزش مجازی سرآمد

از کارشناسان خبره در حوزه های مختلف تشکیل شده است که هدف اصلی آن تولید و جمع آوری آموزش ها مفید و کاربری و ارائه آن به دانش پژوهان به صورت رایگان ویا با کمترین هزینه است

چنانچه مایل باشید شما هم می توانید به گرو آموزشی ما بپیوندید

با تلگرام ویا ایمیل ما تماس بگیرید

دوره های اموزشی این استاد

نام سطح تاریخ انتشار
ریاضی نهم beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
علوم تجربی کلاس نهم beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 2018-01-01 21:29:23
اجتماعی نهم beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
زبان انگلیسی1 beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
زبان انگلیسی 2 intermediate_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
زبان انگلیسی3 advanced_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
تبدیل فرمت pdf به ورد word با پشتیبانی فارسی beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 2018-01-01 21:30:19
سرفصل های دوره آموزش کارمند اداری – منشی گری beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
زبان انگلیسی کلاس نهم دوره اول متوسطه beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
هوش و استعداد تحصیلی beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
عربی نهم دوره اول متوسطه intermediate_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 2019-01-28 14:31:00
درس فلسفه کلاس یازدهم دوره دوم متوسطه intermediate_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
درس فلسفه 2 کلاس دوازدهم دوره دوم متوسطه intermediate_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
هندسه1 پایه دهم ریاضی استاد خلعتبری beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
ریاضی1 کلاس دهم دوره دوم متوسطه beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
شیمی1 پایه دهم رشته ریاضی و فیزیک ،تجربی استاد کیایی beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
فیزیک1 پایه دهم رياضي استاد ناصرزاده intermediate_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
عربی1 کلاس دهم دوره دوم متوسطه beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 2020-03-06 00:00:00
دین و زندگی1 کلاس دهم دوره دوم متوسطه beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
نگارش1 کلاس دهم دوره دوم متوسطه beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
زیست شناسی1 کلاس دهم دوره متوسطه beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
زیست شناسی3 کلاس دوازدهم تجربی استاد ارشاد beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
آزمایشگاه علوم تجربی 1 کلاس دهم دوره دوم متوسطه beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
آمادگی دفاعی پایه دهم رياضي beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
جغرافیا ایران کلاس دهم دوره دوم متوسطه beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
تفکر و سواد رسانه‌ای پایه دهم رياضي beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
منطق رشته انساني كلاس دهم دوره توسطه beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
اقتصاد پايه دهم رشته انساني دوره دوم متوسطه beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
تاريخ1 پايه دهم رشته انساني دوره دوم متوسطه beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
شیمی 3کلاس دوازدهم نظري beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
زبان انگلیسی 2 پایه یازدهم beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
ریاضیات گسسته کلاس دوازدهم ریاضی فیزیک beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
زمین شناسی پایه یازدهم استاد قجاوند beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
آموزش راهبری سامانه آموزش مجازی سرآمد مخصوص اساتید beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
علوم و فنون ادبی ۳ پایه دوازدهم رشته انساني استاد شهرياري beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
حسابان 2 کلاس دوازدهم ریاضی فیزیک موسي پور beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00
رياضي3 کلاس دوازدهم تجربي استاد موسي پور beginner_level گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد پروفایل اساتید 1970-01-01 00:00:00

جستو خبر ومقاله

person

جستجو دوره