⇓⇓⇓تلگرام⇓⇓⇓
عضویت در کانال تلگرامی آموزش مجازی سرآمد

⇓⇓⇓سروش⇓⇓⇓

عضویت در کانال تلگرامی آموزش مجازی سرآمد

فیزیک3 پایه دوازدهم رياضي استاد موسوي

  • تعداد دانش پژوهان این دوره : 77
  • استاد: سید مسلم موسوی
  • سطح: مبتدی
  • مدت زمان:

فهرست مندرجات

بازدید
سطح
arrow-right فیزیک3 پایه دوازدهم رياضي استاد موسوي فصل اول: حرکت بر خط راست
arrow-right فیزیک3 پایه دوازدهم رياضي استاد موسوي فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره‌ای
arrow-right فیزیک3 پایه دوازدهم رياضي استاد موسوي فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی
arrow-right فیزیک3 پایه دوازدهم رياضي استاد موسوي فصل ششم: آشنایی با فیزیک هسته‌ای

توضیحات

کتاب فیزیک (3) - پایه دوازدهم (رشته ریاضی و فیزیک)

وضعیت امتحان
بازدید
مدت زمان
سطح
arrow-right فیزیک3 پایه دوازدهم رياضي استاد موسوي فصل اول: حرکت بر خط راست
arrow-right فیزیک3 پایه دوازدهم رياضي استاد موسوي فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره‌ای
arrow-right فیزیک3 پایه دوازدهم رياضي استاد موسوي فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی
arrow-right فیزیک3 پایه دوازدهم رياضي استاد موسوي فصل ششم: آشنایی با فیزیک هسته‌ای

جستو خبر ومقاله

person

جستجو دوره