⇓⇓⇓تلگرام⇓⇓⇓
عضویت در کانال تلگرامی آموزش مجازی سرآمد

⇓⇓⇓سروش⇓⇓⇓

عضویت در کانال تلگرامی آموزش مجازی سرآمد

زیست شناسی3 کلاس دوازدهم تجربی استاد ارشاد

 • تعداد دانش پژوهان این دوره : 48
 • استاد: گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد, محمدرسول ارشاد
 • سطح: مبتدی
 • مدت زمان:

فهرست مندرجات

بازدید
سطح
arrow-right زیست شناسی3 کلاس دوازدهم تجربی استاد ارشاد فصل یکم: مولکول‌های اطلاعاتی
arrow-right زیست شناسی3 کلاس دوازدهم تجربی استاد ارشاد فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته
arrow-right زیست شناسی3 کلاس دوازدهم تجربی استاد ارشاد فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل‌ها
arrow-right زیست شناسی3 کلاس دوازدهم تجربی استاد ارشاد فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی
arrow-right زیست شناسی3 کلاس دوازدهم تجربی استاد ارشاد فصل پنجم: از ماده به انرژی
arrow-right زیست شناسی3 کلاس دوازدهم تجربی استاد ارشاد فصل ششم: از انرژی به ماده
arrow-right زیست شناسی3 کلاس دوازدهم تجربی استاد ارشاد component
arrow-right زیست شناسی3 کلاس دوازدهم تجربی استاد ارشاد component

توضیحات

کتاب زیست‌شناسی ۳ سومین کتاب زیست‌شناسی دورۀ دوم متوسطه است که برای پایۀ دوازدهم رشته علوم تجربی تألیف و چاپ‌شده است. این کتاب ادامه اجرای برنامۀ ۱۲ ساله حوزه تربیت و یادگیری علوم تجربی در موضوع زیست‌شناسی است که از دورۀ ابتدایی آغاز و در سه سال اوّل متوسطه در قالب کتاب‌های علوم تجربی ادامه یافت و با کتاب زیست ۱ پایه دهم به دوره دوم متوسطه رسید.

دوره تحصیلی:

 دوره دوم آموزش متوسطه› متوسطه نظری› علوم تجربی› پایه دوازدهم

سال تحصیلی: ۹۷-۹۸

 

نام کتاب: زیست‌شناسی (۳) - پایۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطه

پدیدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی عمومی و متوسطه نظری

مدیریت آماده‌سازی هنری: اداره‌ی کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ اول ۱۳۹۷

 

این کتاب در ادامه زیست‌شناسی ۱ و ۲ تألیف شده و زمینه اصلی آن تغییر، پایداری و زمان است. دراین‌ارتباط سازوکارهای مولکولی در ارتباط با کسب ماده و انرژی، سازوکارهای انتقال صفات از نسلی به نسل دیگر و سازوکارهای تغییر گونه‌ها و رفتارهای جانوران درگذر زمان مطالعه می‌شوند. دانش آموزان بامطالعه این کتاب همچنین با فرایندها و ساختارهایی آشنا می‌شوند که باوجود تنوع در دنیای زنده از اصول ثابتی پیروی می‌کنند. کتاب ابتدا به معرفی سازوکارهای مولکولی ذخیره و انتقال اطلاعات در یاخته می‌پردازد به دنبال آن چگونگی جریان اطلاعات در یاخته و نسل‌ها و در آخر در مورد تغییر در اطلاعات مباحثی را مطرح می‌کند.

وضعیت امتحان
بازدید
مدت زمان
سطح
arrow-right زیست شناسی3 کلاس دوازدهم تجربی استاد ارشاد فصل یکم: مولکول‌های اطلاعاتی
arrow-right زیست شناسی3 کلاس دوازدهم تجربی استاد ارشاد فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته
arrow-right زیست شناسی3 کلاس دوازدهم تجربی استاد ارشاد فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل‌ها
arrow-right زیست شناسی3 کلاس دوازدهم تجربی استاد ارشاد فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی
arrow-right زیست شناسی3 کلاس دوازدهم تجربی استاد ارشاد فصل پنجم: از ماده به انرژی
arrow-right زیست شناسی3 کلاس دوازدهم تجربی استاد ارشاد فصل ششم: از انرژی به ماده
arrow-right زیست شناسی3 کلاس دوازدهم تجربی استاد ارشاد component
arrow-right زیست شناسی3 کلاس دوازدهم تجربی استاد ارشاد component

جستو خبر ومقاله

person

جستجو دوره