⇓⇓⇓تلگرام⇓⇓⇓
عضویت در کانال تلگرامی آموزش مجازی سرآمد

⇓⇓⇓سروش⇓⇓⇓

عضویت در کانال تلگرامی آموزش مجازی سرآمد

زمین شناسی پایه یازدهم استاد قجاوند

  • تعداد دانش پژوهان این دوره : 25
  • استاد: گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد
  • سطح: مبتدی
  • مدت زمان:

فهرست مندرجات

بازدید
سطح
arrow-right زمین شناسی پایه یازدهم استاد قجاوند فصل اول: آفرینش کیهان و تکوین زمین
arrow-right زمین شناسی پایه یازدهم استاد قجاوند فصل دوم: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه
arrow-right زمین شناسی پایه یازدهم استاد قجاوند فصل سوم: منابع آب و خاک
arrow-right زمین شناسی پایه یازدهم استاد قجاوند فصل ششم: پویایی زمین
arrow-right زمین شناسی پایه یازدهم استاد قجاوند فصل هفتم: زمین‌شناسی ایران

توضیحات

کتاب زمین‌شناسی- پایه یازدهم

وضعیت امتحان
بازدید
مدت زمان
سطح
arrow-right زمین شناسی پایه یازدهم استاد قجاوند فصل اول: آفرینش کیهان و تکوین زمین
arrow-right زمین شناسی پایه یازدهم استاد قجاوند فصل دوم: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه
arrow-right زمین شناسی پایه یازدهم استاد قجاوند فصل سوم: منابع آب و خاک
arrow-right زمین شناسی پایه یازدهم استاد قجاوند فصل ششم: پویایی زمین
arrow-right زمین شناسی پایه یازدهم استاد قجاوند فصل هفتم: زمین‌شناسی ایران

جستو خبر ومقاله

person

جستجو دوره