⇓⇓⇓تلگرام⇓⇓⇓
عضویت در کانال تلگرامی آموزش مجازی سرآمد

⇓⇓⇓سروش⇓⇓⇓

عضویت در کانال تلگرامی آموزش مجازی سرآمد

زبان انگلیسی 2 پایه یازدهم

  • تعداد دانش پژوهان این دوره : 87
  • استاد: گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد
  • سطح: مبتدی
  • مدت زمان:

فهرست مندرجات

بازدید
سطح
arrow-right زبان انگلیسی 2 پایه یازدهم درس اول: Understanding People
arrow-right زبان انگلیسی 2 پایه یازدهم درس دوم: A Healthy Lifestyle

توضیحات

کد کتاب: 
111230
دوره تحصیلی: 
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه یازدهم
سال تحصیلی: 
98-99

کتاب زبان انگلیسی پایه یازدهم

وضعیت امتحان
بازدید
مدت زمان
سطح
arrow-right زبان انگلیسی 2 پایه یازدهم درس اول: Understanding People
arrow-right زبان انگلیسی 2 پایه یازدهم درس دوم: A Healthy Lifestyle

جستو خبر ومقاله

person

جستجو دوره