مقاله های مرتبط با فضای مجازی- آموزش مجازی سرآمد

با عنایت به سرعت پیشرفت فضای مجازی ،با مطاله مقاله ها زیر خود را به روز نمایید

ارزیابی اثربخشی برنامه های یادگیری و آموزش آنلاین
ارزیابی اثربخشی برنامه های یادگیری و آموزش آنلاین

ارزیابی اثربخشی برنامه های یادگیری و آموزش آنلاین

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 آموزش آنلاین 
ارزیابی اثربخشی برنامه های یادگیری و آموزش آنلاین

در زمان کنونی تعداد زیادی از سازمان ها جدا از نوع و میزان تحصیلات رسمی کارکنان خود و

با توجه به پویایی موجود در علوم و همچنین احتیاجات شغلی، دوره های آموزش مجازی پر تنوع و مداومی را برای آنها فراهم می کنند. سرمایه گذاری در آموزش افراد روندی افزایشی داشته و سازمان ها بطور روز افزون بر گسترش فعالیت های آموزشی و فراهم سازی زمینه های یادگیری برای کلیه کارکنان در سطوح متفاوت سازمانی تاکید ورزیده اند تا بهبود عملکرد شغلی فراهم شود. سنجش بهبود عملکرد شغلی نیز داده های ارزشمند برای اندازه گیری هزینه ها و درآمد سازمان فراهم می کند.

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان بخش جدایی ناپذیر و تلفیق شده محیط کسب و کار در آمده و شیو ه های کسب وکار، برقراری ارتباط و یادگیری را تغییر داده است. هنر و علم آموزش و یادگیری با رشد فناوری و تکنولوژی ادغام شده و شیوه ی جدیدی در یادگیری به نام یادگیری الکترونیکی به وجود آورده است. آموزش آنلاین همیشه بهترین انتخاب برای همه نیست. اما، بسیاری از افراد در تعامل در سامانه یادگیری الکترونیکی پیشرفت می کنند.

هماهنگ کردن یادگیری با اهداف سازمانی

یک الزام کلیدی برای هر سازمان، اطمینان از آموزش و یادگیری درست با اهداف سازمانی است. در بهترین شرکت های تجاری، تمام برنامه های آموزشی از اهداف استراتژیک کلی خلاص می شوند. هیچ برنامه ای توسعه و پیاده سازی نمی شود، مگر اینکه تضمین شود که نتایج حاصل شود که به عنوان نتیجه مهم برای سازمان شناخته شده است. تغییرات تکنولوژی و فناوری آموزش الکترونیکی بصورت مستمر و فزاینده ای در حال دگرگونی است، لذا باید مدیران و کارکنان با این تغییرات به طور مستمر با فرا گرفتن دانش و مهارت های لازم خود را همسو نمایند.

ارزیابی اثربخشی برنامه های یادگیری و آموزش آنلاین
ارزیابی اثربخشی برنامه های یادگیری و آموزش آنلاین

چطور می توانید آموزش های خود را با نتایج کسب و کار تضمین کنید؟

1- نیاز کسب و کار را شناسایی کنید. از ذینفعان و شرکای تجاری خود سوال کنید:
دیدگاه سازمانی شما چه چیزی انتظار دارید که از آموزش یاد بگیرید؟ اهداف و نتایج کسب و کار سازمان چیست؟ چه چیزی باید در سازمان / واحد کسب و کار (ها) تغییر کند تا به اهداف و نتایج کسب و کار برسد؟ چه شاخص های عملکرد کلیدی (یا KPI ها) اید تغییر کند؟ نمونه هایی از این پیش بینی های فروش، رضایت مشتری، گردش مالی کارکنان و هزینه های عملیاتی است. چه چیزی باید یاد بگیرد تا این تغییرات اتفاق بیافتد؟ چه چیزی به شما نگاه می کند؟

2- طرح یادگیری را ایجاد کنید. هنگامی که شما نیاز به کسب و کار را درک می کنید، بر اساس پاسخ به سوالات زیر، یک برنامه آموزشی و ارزیابی برای رفع نیازهای یادگیری مرتبط با آن نیاز دارید:
به منظور دستیابی به نتایج کسب و کار چه باید آموخته شود؟ چه وقتی و چطور این با این تجربیات یادگیری بهتر خواهد شد؟ چگونه، و چه زمانی یادگیری اندازه گیری خواهد شد؟ چگونه یادگیری الکترونیکی کسب و کار تقویت می کند؟

3- نتایج کسب و کار را محاسبه کنید. اگر شما با نتایج کسب و کار شرکت شروع می کنید، باید به نتایج کسب و کار شرکت نیز پایان یافته و تا نحوه طراحی و ارائه برنامه ها بر آنها تاثیر بگذارد. برای شناسایی چگونگی آموزش مجازی با نتایج کسب و کار و مطابق با نیازهای ذینفعان و شرکای تجاری شما باید پاسخ به سوالات زیر را پیدا کنید:
چه تغییراتی در نتایج کسب و کار و شاخص های عملکرد کل، از برنامه یادگیری حاصل شده است؟ برای هر دلار سرمایه گذاری شده در آموزش چه مقدار دلار به سازمان می رسد؟ آیا ROI به اندازه کافی معقول برای آموزش توجیه شده است؟ چه مزایای نامفهوم کلیدی (داده های نرم) به دست آمده است؟

ارزیابی اثربخشی برنامه های یادگیری و آموزش آنلاین
ارزیابی اثربخشی برنامه های یادگیری و آموزش آنلاین

ارزیابی یادگیری و پیاده سازی آموزش آنلاین

در طول یادگیری

طراحی انواع ابزارهای ارزشیابی را ایجاد و در نقاط استراتژیک در سراسر محتوای خود قرار دهید. باید حداقل یک ارزیابی رسمی در هر درس داشته باشد، زیرا هر درس باید حداقل یک هدف یادگیری داشته باشد. بعضی از ابزارهای ارزشیابی آموزشی شامل تمرینات تیمی، طوفان مغزی، بحث های فلوچارت، نظرسنجی های غیر رسمی، بازی های یادگیری، تمرینات بازتابنده، سوالات برای پاسخ دادن و غیره هستند. برنامه های آموزش آنلاینهمانند دیگر برنامه های شرکت دارای فرایند منظم و علمی هستند. غفلت و کم توجهی به هر یک از بخش ها یا مراحل، زمینه ناکامی و نابودی برنامه ها را فراهم خواهد ساخت.

پس از یادگیری

یک پایان ارزیابی خلاصه درس را برای ارزیابی موفقیت در آموزش الکترونیکی هر یک از فراگیران با اهداف یادگیری طراحی کنید. ارزیابی های مقدماتی به صورت جداگانه انجام می شود و معمولاً با استفاده از یک چک لیست یا مقیاس رتبه بندی مشخص می شود. یک چک لیست کمیت را اندازه گیری می کند، چه تعداد سوال هایی که فراگیران و کارکنان به درستی جواب داده اند و چه کارهایی که آنها به درستی انجام داده اند. دانش یا مهارت های اکتسابی در فرایند آموزش به تنهایی قابل مصرف نیستند، بلکه آنها ویژگی ها یا عوامل لازم برای افزایش کارایی و اثربخشی فرایند یادگیری الکترونیکی سریع هستند. بنابراین از طریق سنجش میزان افزایش آگاهی ها، بهبود رفتار شغلی و قابلیت های اکتسابی جدید می توان بازده هزینه های مصرف شده در جهت معرفی سیستم آموزش الکترونیکی را بررسی کرد.

یک برنامه آموزشی با کیفیت برنامه ای است که به روشنی ماموریت و اهداف خود را مطابق با نیازها و انتظارات مشتری بیان کرده و در تحقق آن اثربخش و کارآمد باشد.

مقالات مرتبط


آموزش نوین، آموزش الکترونیکی

چگونه کلاس مجازی برگزار کنیم

آزمون آنلاین

منبع:پافکو

https://pafcoerp.com/-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-/articleid/345/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86


جستو خبر ومقاله

person

جستجو دوره