جستجو دوره

درس های فعال

طبقه بندی دوره

4 طبقه بندی ها / 6 دوره ها

کلاس درسی

آموزش ها و آزمون ها دوره ها تا سطح دیپلم شامل دبستان و دبیرستاناطلاعات بیشتر
2 طبقه بندی ها / 3 دوره ها

زبان انگلیسی

دوره های مختلف زبان انگلیسی (ایلتس، تافل و ... )اطلاعات بیشتر

زبان فرانسه

دوره های مختلف زبان فرانسهاطلاعات بیشتر
2 دوره ها

مدیریت کسب وکارMBA

دوره مدیریت MBA از جمله دوره های آموزشی مدیریتی پررونق سالهای اخیر است. دوره MBA بیش از صد سال قدمت دارد؛ اگر چه شکل و سرفصل‌های آن به تدریج...اطلاعات بیشتر
3 دوره ها

کامپیوتر

تمامی آموزش های مرتبط با استفاده از رایانه دراین دسته قرار می گیرنداطلاعات بیشتر

جستو خبر ومقاله

جستجو دوره