• تفاوت ویدئو کنفرانس و وب کنفرانس چیست

    923538b74c 6 - آموزش مجازی سرآمد|دبیرستان دولتی شهید فکوری منطقه 14 تهران

    امروز ویدئو کنفرانس تحت وب به بخش جدا نشدنی برگزاری وبینارها و جلسات آنلاین تبدیل شده اند ولی آنچه همگان را به سوی استفاده از وب کنفرانس سوق می دهد کاهش هزینه نسبت به ویدئو کنفرانس تحت وب است