• تفاوت ویدئو کنفرانس و وب کنفرانس چیست

    923538b74c ویدیو کنفرانس

    امروز ویدئو کنفرانس تحت وب به بخش جدا نشدنی برگزاری وبینارها و جلسات آنلاین تبدیل شده اند ولی آنچه همگان را به سوی استفاده از وب کنفرانس سوق می دهد کاهش هزینه نسبت به ویدئو کنفرانس تحت وب است