• سیستم آموزش مجازی LMS

    1) LMS چیست؟

    Learning Management System یا نرم افزار آموزش مجازی LMS، نرم افزاری است جهت تسهیل در امر آموزش. نسخه اینترنتی این نرم افزار بطور گسترده ای در دانشگاه ها و مراکز علمی داخل و خارج کشور استفاده می شود

  • تفاوت ویدئو کنفرانس و وب کنفرانس چیست

    923538b74c  وب کنفرانس web conference چیست ؟ - آموزش مجازی سرآمد|دبیرستان دولتی شهید فکوری منطقه 14 تهران

    امروز ویدئو کنفرانس تحت وب به بخش جدا نشدنی برگزاری وبینارها و جلسات آنلاین تبدیل شده اند ولی آنچه همگان را به سوی استفاده از وب کنفرانس سوق می دهد کاهش هزینه نسبت به ویدئو کنفرانس تحت وب است