• چگونه رتبه اول گوگل شویم؟

    summer-drink-thumb موتور جستجو

    چگونه رتبه اول گوگل شویم؟

    هر صاحب کسب و کار رویا قرارگرفتن در رتبه اول  گوگل را در سر دارد. زیرا رسیدن به رتبه اول (و یا حتی یکی از سه رتبه نخست) به معنای افزایش ترافیک سایت شما و داشتن پتانسیل فروش و مطرح شدن در کسب و کار مورد نظر می­باشد.

    متاسفانه رسیدن به رتبه اول به ندرت اتفاق می افتد. حتی بیشتر بازاریاب های ماهر و آگاه در حال رقابت برای­ رسیدن به رتبه اول هستند.

    بنابراین، چگونه یک صاحب کسب و کار معمولی می تواند امیدوار باشد تا این رتبه را به دست آورد؟ در حالی که هیچ راه تضمینی برای آن وجود ندارد، این مقاله به برخی از راهکارهایی که هر کسی می تواند برای افزایش شانس خود برای رسیدن به این رتبه نخست، استفاده کند اشاره می­کند. ابتدا توضیحاتی راجع به نحوه کارکرد گوگل آورده ایم.