⇓⇓⇓تلگرام⇓⇓⇓
عضویت در کانال تلگرامی آموزش مجازی سرآمد

⇓⇓⇓سروش⇓⇓⇓

عضویت در کانال تلگرامی آموزش مجازی سرآمد

درس فلسفه کلاس یازدهم دوره دوم متوسطه

  • تعداد دانش پژوهان این دوره : 61
  • استاد: گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد
  • سطح: متوسط
  • مدت زمان:

فهرست مندرجات

بازدید
سطح
arrow-right درس فلسفه کلاس یازدهم رشته انسانی استادرضا صفری درس اول: چیستی فلسفه
arrow-right درس فلسفه کلاس یازدهم رشته انسانی استادرضا صفری درس دوم: ریشه و شاخه‌های فلسفه
arrow-right درس فلسفه کلاس یازدهم رشته انسانی استادرضا صفری درس سوم: آغاز تاریخی فلسفه
arrow-right درس فلسفه کلاس یازدهم رشته انسانی استادرضا صفری درس چهارم: فلسفه و زندگی
arrow-right درس فلسفه کلاس یازدهم رشته انسانی استادرضا صفری درس پنجم: زندگی بر اساس اندیشه
arrow-right درس فلسفه کلاس یازدهم رشته انسانی استادرضا صفری درس ششم: امکان شناخت
arrow-right درس فلسفه کلاس یازدهم رشته انسانی استادرضا صفری درس هفتم: ابزارهای شناخت
arrow-right درس فلسفه کلاس یازدهم رشته انسانی استادرضا صفری درس هشتم: نگاهی به تاریخچه معرفت
arrow-right درس فلسفه کلاس یازدهم رشته انسانی استادرضا صفری درس نهم: چیستی انسان
arrow-right درس فلسفه کلاس یازدهم رشته انسانی استادرضا صفری درس دهم: انسان، موجود اخلاق‌گرا

توضیحات

کتابی که در پیش رو دارید، به‌منظور همسوسازی کتاب‌های درسی دورۀ متوسطه با اهداف برنامۀ درسی ملی تألیف شده است و هدف اصلی آن تقویت تفکر فلسفی و توانایی شما در حل مسائل فلسفی با توجه به نظرات فیلسوفان بزرگ و صاحب‌نام می‌باشد.

وضعیت امتحان
بازدید
مدت زمان
سطح
arrow-right درس فلسفه کلاس یازدهم رشته انسانی استادرضا صفری درس اول: چیستی فلسفه
arrow-right درس فلسفه کلاس یازدهم رشته انسانی استادرضا صفری درس دوم: ریشه و شاخه‌های فلسفه
arrow-right درس فلسفه کلاس یازدهم رشته انسانی استادرضا صفری درس سوم: آغاز تاریخی فلسفه
arrow-right درس فلسفه کلاس یازدهم رشته انسانی استادرضا صفری درس چهارم: فلسفه و زندگی
arrow-right درس فلسفه کلاس یازدهم رشته انسانی استادرضا صفری درس پنجم: زندگی بر اساس اندیشه
arrow-right درس فلسفه کلاس یازدهم رشته انسانی استادرضا صفری درس ششم: امکان شناخت
arrow-right درس فلسفه کلاس یازدهم رشته انسانی استادرضا صفری درس هفتم: ابزارهای شناخت
arrow-right درس فلسفه کلاس یازدهم رشته انسانی استادرضا صفری درس هشتم: نگاهی به تاریخچه معرفت
arrow-right درس فلسفه کلاس یازدهم رشته انسانی استادرضا صفری درس نهم: چیستی انسان
arrow-right درس فلسفه کلاس یازدهم رشته انسانی استادرضا صفری درس دهم: انسان، موجود اخلاق‌گرا

جستو خبر ومقاله

person

جستجو دوره