⇓⇓⇓تلگرام⇓⇓⇓
عضویت در کانال تلگرامی آموزش مجازی سرآمد

⇓⇓⇓سروش⇓⇓⇓

عضویت در کانال تلگرامی آموزش مجازی سرآمد

دوازدهم دوره دوم متوسطه

دوره های موجود در این طبقه بندی:

کتابی که در پیش رو دارید، به‌منظور همسوسازی کتاب‌های درسی دورۀ متوسطه با اهداف برنامۀ درسی ملی تألیف شده است ...

کتاب زیست‌شناسی ۳ سومین کتاب زیست‌شناسی دورۀ دوم متوسطه است که برای پایۀ دوازدهم رشته علوم تجربی تألیف و...

کتاب ریاضیات گسسته - پایه دوازدهم ریاضیات گسسته شاخه‌ای از علم ریاضی است که با عناصر گسسته سروکار دارد که...

کتاب علوم و فنون ادبی (۳) - پایه دوازدهم ادب و فرهنگ ایران اسلامی، عصاره افکار و اندیشه‌های ملتی فرهیخته و...

شیمی از کاربردیترین علوم تجربی می‌باشد؛ که به طور مستقیم در زندگی روزمره با آن مواجه هستیم. به‌طوری‌که به...

کتاب فیزیک (3) - پایه دوازدهم (رشته ریاضی و فیزیک) اگر به تاریخچه علم فیزیک نگاه کنیم ملاحظه می‌نماییم که...

حساب دیفرانسیل و انتگرال که به اختصار حسابان نامیده می‌شود یکی از شاخه‌های اصلی ریاضیات است. این رشته از...

اگر مهم‌ترین هدف آموزش ریاضی را پرورش تفکر ریاضی بدانیم، دیگر استفاده افراطی از فرمول‌ها، الگوریتم‌ها،...

جستو خبر ومقاله

person

جستجو دوره