⇓⇓⇓تلگرام⇓⇓⇓
عضویت در کانال تلگرامی آموزش مجازی سرآمد

⇓⇓⇓سروش⇓⇓⇓

عضویت در کانال تلگرامی آموزش مجازی سرآمد

تاريخ1 پايه دهم رشته انساني دوره دوم متوسطه

  • تعداد دانش پژوهان این دوره : 0
  • استاد: گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد
  • سطح: مبتدی
  • مدت زمان:

فهرست مندرجات

بازدید
سطح
arrow-right تاريخ1 پايه دهم رشته انساني دوره دوم متوسطه فصل اول: تاریخ‌شناسی؛ کاوش در گذشته
arrow-right تاريخ1 پايه دهم رشته انساني دوره دوم متوسطه فصل دوم: جهان در عصر باستان؛ میراث بشری
arrow-right تاريخ1 پايه دهم رشته انساني دوره دوم متوسطه فصل سوم: ایران در عصر باستان؛ سرآغاز هویت ایرانی

توضیحات

کتاب تاریخ دهم، در چارچوب رویکرد و اهداف اسناد تحولی (سند تحول بنیادین و سند برنامۀ درسی ملّی) و در ادامۀ برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی دورۀ اوّل متوسطه تدوین و تألیف شده است. رویکرد خاص این کتاب، توجه و تأکید بر توسعۀ سواد تاریخی، تحکیم هویت فردی و جمعی مترّبیان و کمک به ارتقای تربیت سیاسی و اجتماعی آنان، به عنوان یک شهروند مطلوب است.

دوره تحصیلی:

دوره دوم آموزش متوسطه› متوسطه نظری› علوم انسانی› پایه دهم

سال تحصیلی: 97-98

 

نام کتاب: تاریخ (1) ایران و جهانِ باستان - پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه

پدیدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی عمومی و متوسطه نظری

مدیریت آماده‌سازی هنری: اداره‌ی کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ سوم ۱۳۹۷

 

کتاب تاریخ (1) ایران و جهان باستان دارای سه فصل است. در فصل اوّل با عنوان تاریخ‌شناسی، شما دربارۀ موضوع علم تاریخ، روش پژوهش و منابع آن علم، مطالعه و کاوش خواهید کرد. محتوای این فصل به شما کمک می‌کند که پی ببرید تاریخ چگونه و با استفاده از چه منابع و مآخذی، پژوهش و نوشته می‌شود. فصل دوم کتاب به تاریخ جهان و فصل سوم به تاریخ ایران در دوران باستان اختصاص دارد. انتظار می‌رود که شما بخشی از آموخته‌هایتان در فصل اوّل را در فصل‌های دوم و سوم، به کار بندید و مهارت کاوشگری خود را تقویت نمایید.

وضعیت امتحان
بازدید
مدت زمان
سطح
arrow-right تاريخ1 پايه دهم رشته انساني دوره دوم متوسطه فصل اول: تاریخ‌شناسی؛ کاوش در گذشته
arrow-right تاريخ1 پايه دهم رشته انساني دوره دوم متوسطه فصل دوم: جهان در عصر باستان؛ میراث بشری
arrow-right تاريخ1 پايه دهم رشته انساني دوره دوم متوسطه فصل سوم: ایران در عصر باستان؛ سرآغاز هویت ایرانی

جستو خبر ومقاله

person

جستجو دوره