⇓⇓⇓تلگرام⇓⇓⇓
عضویت در کانال تلگرامی آموزش مجازی سرآمد

⇓⇓⇓سروش⇓⇓⇓

عضویت در کانال تلگرامی آموزش مجازی سرآمد

منطق رشته انساني كلاس دهم دوره توسطه

  • تعداد دانش پژوهان این دوره : 0
  • استاد: گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد
  • سطح: مبتدی
  • مدت زمان:

فهرست مندرجات

بازدید
سطح
arrow-right منطق رشته انساني كلاس دهم دوره توسطه درس اول: منطق، ترازوی اندیشه
arrow-right منطق رشته انساني كلاس دهم دوره توسطه درس دوم: لفظ و معنا
arrow-right منطق رشته انساني كلاس دهم دوره توسطه درس سوم: مفهوم و مصداق
arrow-right منطق رشته انساني كلاس دهم دوره توسطه درس چهارم: اقسام و شرایط تعریف
arrow-right منطق رشته انساني كلاس دهم دوره توسطه درس پنجم: اقسام استدلال استقرایی
arrow-right منطق رشته انساني كلاس دهم دوره توسطه درس ششم: قضیه حملی
arrow-right منطق رشته انساني كلاس دهم دوره توسطه درس هفتم: احکام قضایا
arrow-right منطق رشته انساني كلاس دهم دوره توسطه درس هشتم: قیاس اقترانی
arrow-right منطق رشته انساني كلاس دهم دوره توسطه درس نهم: قضیه شرطی و قیاس استثنایی
arrow-right منطق رشته انساني كلاس دهم دوره توسطه درس دهم: سنجشگری در تفکر

توضیحات

کتاب منطق در جهت اهداف برنامۀ درسی ملی و همسوسازی کتاب‌های درسی متوسطه با این برنامه تألیف شده است و هدف آن آموزش شیوه‌های صحیح اندیشیدن و تقویت مهارت تفکر و شیوه‌های مقابله با خطاهای فکری است.

 

دوره تحصیلی:

دوره دوم آموزش متوسطه› متوسطه نظری› علوم انسانی› پایه دهم

دوره دوم آموزش متوسطه› متوسطه نظری› علوم و معارف اسلامی› پایه دهم

سال تحصیلی: 97-98

 

نام کتاب: منطق پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه

پدیدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی عمومی و متوسطه نظری

مدیریت آماده‌سازی هنری: اداره‌ی کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ دوم ۱۳۹۷

 

کتاب منطق پایه دهم به شیوۀ فعالیت محور نگاشته شده است. بدین جهت در مواردی تعریف برخی از اصطلاحات ذکر نشده یا در پاورقی ذکر شده است تا از حفظ کردن اصطلاحات بدون فهم مطالب جلوگیری شود. در این موارد تأکید کتاب بر توانایی دانش آموزان در حل تمرین‌های داده شده است و نه ارائۀ تعریفی از اصطلاحات ذکر شده در کتاب. هر درس معمولاً با چند پرسش از دانش آموزان آغاز شده است تا ذهن آن‌ها را درگیر نماید؛ سپس در طول تدریس از کمک فکری و مشارکت آن‌ها استفاده می‌شود تا در آن مبحث، راه‌حل منطق‌دانان برای پرهیز از خطای اندیشه آموزش داده شود. درنهایت در هر قسمت با طرح تمرین‌های کلاسی، فهم دانش‌آموزان از مطالب خوانده‌شده ارزیابی می‌شود.

 

وضعیت امتحان
بازدید
مدت زمان
سطح
arrow-right منطق رشته انساني كلاس دهم دوره توسطه درس اول: منطق، ترازوی اندیشه
arrow-right منطق رشته انساني كلاس دهم دوره توسطه درس دوم: لفظ و معنا
arrow-right منطق رشته انساني كلاس دهم دوره توسطه درس سوم: مفهوم و مصداق
arrow-right منطق رشته انساني كلاس دهم دوره توسطه درس چهارم: اقسام و شرایط تعریف
arrow-right منطق رشته انساني كلاس دهم دوره توسطه درس پنجم: اقسام استدلال استقرایی
arrow-right منطق رشته انساني كلاس دهم دوره توسطه درس ششم: قضیه حملی
arrow-right منطق رشته انساني كلاس دهم دوره توسطه درس هفتم: احکام قضایا
arrow-right منطق رشته انساني كلاس دهم دوره توسطه درس هشتم: قیاس اقترانی
arrow-right منطق رشته انساني كلاس دهم دوره توسطه درس نهم: قضیه شرطی و قیاس استثنایی
arrow-right منطق رشته انساني كلاس دهم دوره توسطه درس دهم: سنجشگری در تفکر

جستو خبر ومقاله

person

جستجو دوره