⇓⇓⇓تلگرام⇓⇓⇓
عضویت در کانال تلگرامی آموزش مجازی سرآمد

⇓⇓⇓سروش⇓⇓⇓

عضویت در کانال تلگرامی آموزش مجازی سرآمد

جغرافیا ایران کلاس دهم دوره دوم متوسطه

  • تعداد دانش پژوهان این دوره : 1
  • استاد: گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد
  • سطح: مبتدی
  • مدت زمان:

فهرست مندرجات

بازدید
سطح
arrow-right جغرافیا ایران کلاس دهم دوره دوم متوسطه درس اول: جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر
arrow-right جغرافیا ایران کلاس دهم دوره دوم متوسطه درس دوم: روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا
arrow-right جغرافیا ایران کلاس دهم دوره دوم متوسطه درس چهارم: ناهمواری های ایران
arrow-right جغرافیا ایران کلاس دهم دوره دوم متوسطه درس پنجم: آب و هوای ایران
arrow-right جغرافیا ایران کلاس دهم دوره دوم متوسطه درس ششم: منابع آب ایران
arrow-right جغرافیا ایران کلاس دهم دوره دوم متوسطه درس هفتم: ویژگی های جمعیت ایران
arrow-right جغرافیا ایران کلاس دهم دوره دوم متوسطه درس هشتم: تقسیمات کشوری ایران
arrow-right جغرافیا ایران کلاس دهم دوره دوم متوسطه درس نهم: سکونتگاه های ایران
arrow-right جغرافیا ایران کلاس دهم دوره دوم متوسطه درس دهم: توان های اقتصادی ایران

توضیحات

جغرافیا علمی است که برای بررسی ویژگی‌های مکان‌ها، پراکندگی پدیده‌ها و روابط متقابل بین انسان و محیط اهمیت خاصی قائل است.امروزه آموزش جغرافیا در جهان به‌عنوان یک موضوع اصلی و محوری در برنامه‌ریزی‌های تحصیلی مدارس در دوره‌های مختلف گنجانده‌شده و به‌عنوان وسیله‌ای برای ترویج آموزش‌های فردی، محیطی و بین‌المللی مورد تأکید قرارگرفته است.

دوره تحصیلی:

دوره دوم آموزش متوسطه› فنی حرفه‌ای› دروس مشترك فنی و حرفه‌ای› پایه دهم

دوره دوم آموزش متوسطه› متوسطه نظری› ریاضی و فیزیک› پایه دهم

دوره دوم آموزش متوسطه› متوسطه نظری› علوم انسانی› پایه دهم

دوره دوم آموزش متوسطه› متوسطه نظری› علوم تجربی› پایه دهم

دوره دوم آموزش متوسطه› متوسطه نظری› علوم و معارف اسلامی› پایه دهم

دوره دوم آموزش متوسطه› کاردانش› دروس مشترك› پایه دهم

تحصیلی: 97-98 

 

 نام کتاب: جغرافیای ایران - پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه

پدیدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی عمومی و متوسطه نظری

مدیریت آماده‌سازی هنری: اداره‌ی کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ سوم ۱۳۹۷

درس جغرافیای ایران با توجه به قرارگیری در حوزۀ تربیت و یادگیری علوم انسانی و مطالعات اجتماعی تأکید برکنش‌ها و تعاملات انسانی و توانایی برقراری رابطۀ مثبت و سازنده با خلق و خلقت حول محور ارتباط با خالق تعریف‌شده است. همچنین در بیان کارکرد و ضرورت حوزۀ مذکور تصریح‌شده که درک سنت‌های الهی، مطالعۀ محیط طبیعی و انسانی و تقویت روحیۀ همدلی، نوع‌دوستی و احترام نسبت به دیگران بسترهای لازم را برای نیل به زندگی توحیدی و تحقق عدالت و پیشرفت فراهم می‌آورد.

وضعیت امتحان
بازدید
مدت زمان
سطح
arrow-right جغرافیا ایران کلاس دهم دوره دوم متوسطه درس اول: جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر
arrow-right جغرافیا ایران کلاس دهم دوره دوم متوسطه درس دوم: روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا
arrow-right جغرافیا ایران کلاس دهم دوره دوم متوسطه درس چهارم: ناهمواری های ایران
arrow-right جغرافیا ایران کلاس دهم دوره دوم متوسطه درس پنجم: آب و هوای ایران
arrow-right جغرافیا ایران کلاس دهم دوره دوم متوسطه درس ششم: منابع آب ایران
arrow-right جغرافیا ایران کلاس دهم دوره دوم متوسطه درس هفتم: ویژگی های جمعیت ایران
arrow-right جغرافیا ایران کلاس دهم دوره دوم متوسطه درس هشتم: تقسیمات کشوری ایران
arrow-right جغرافیا ایران کلاس دهم دوره دوم متوسطه درس نهم: سکونتگاه های ایران
arrow-right جغرافیا ایران کلاس دهم دوره دوم متوسطه درس دهم: توان های اقتصادی ایران

جستو خبر ومقاله

person

جستجو دوره