⇓⇓⇓تلگرام⇓⇓⇓
عضویت در کانال تلگرامی آموزش مجازی سرآمد

⇓⇓⇓سروش⇓⇓⇓

عضویت در کانال تلگرامی آموزش مجازی سرآمد

هندسه1 پایه دهم ریاضی استاد خلعتبری

  • تعداد دانش پژوهان این دوره : 11
  • استاد: گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد, ا. خلعتبری
  • سطح: مبتدی
  • مدت زمان:

فهرست مندرجات

بازدید
سطح
arrow-right هندسه1 پایه دهم ریاضی استاد خلعتبری فصل اول: ترسیم‌های هندسی و استدلال
arrow-right هندسه1 پایه دهم ریاضی استاد خلعتبری فصل دوم: قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن
arrow-right هندسه1 پایه دهم ریاضی استاد خلعتبری فصل چهارم: تجسم فضایی

توضیحات

وضعیت امتحان
بازدید
مدت زمان
سطح
arrow-right هندسه1 پایه دهم ریاضی استاد خلعتبری فصل اول: ترسیم‌های هندسی و استدلال
arrow-right هندسه1 پایه دهم ریاضی استاد خلعتبری فصل دوم: قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن
arrow-right هندسه1 پایه دهم ریاضی استاد خلعتبری فصل چهارم: تجسم فضایی

جستو خبر ومقاله

person

جستجو دوره