مقاله های مرتبط با فضای مجازی- آموزش مجازی سرآمد

با عنایت به سرعت پیشرفت فضای مجازی ،با مطاله مقاله ها زیر خود را به روز نمایید

همراهی والدین با کودکان
همراهی والدین با کودکان در شبکه های مجازی

همراهی والدین با کودکان در شبکه های مجازی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

همراهی والدین با کودکان

همراه کودکان باشیم. امر و نهی تنها، کاری از پیش نمی‌برد.
همراهی با محبت لازمه حرف شنوی کودکان است …

همراهی والدین با کودکان

همراهی والدین با کودکان

استفاده از تکنولوزی و ابزارهایی چون اینترنت و موبایل و … جزء نیازهای کودکان امروز است.
به این دلیل که آینده انسان ها بسیار به این موارد گره خورده است،
و پیشرفت های آتی در هر حوزه ای که باشند، قطعا با استفاده از این فناوری ها صورت خواهند گرفت.

بنابراین کودکان امروز که محققان و دانشمندان آینده خواهند شد،
باید از امروز در بطن این مسائل باشند و با پشرفت های آن ها آشنا باشند.
اما نمیتوان خطرات و تهدید های موجود در این فضا را نادیده گرفت.
در این جا والدین کودک باید به همراهی او بپردازند و با کنترل درست،
فرزند را به مسیری که به موفقیت و پیشرفت او می انجامد هدایت کنند.

برنامه های مختلفی با عنوان کنترل فعالیت مجازی کودکان و نوجوانان طراحی شده است که میتوانند به کمک پدر و مادر ها بیایند.
به هیچ عنوان نباید به خاطر تهدید ها و آسیب های فضای مجازی کودک را از این امکانات دور نگه داشت.
بلکه میبایست او را از این خطرات آگاه کرد و مراقب او بود.

منبع:سايت سواد رسانه اي


جستو خبر ومقاله

person

جستجو دوره