× اين سربرگ اختياري انجمن براي صندوق پيشنهادات و انتقادات است.

مشکلات سایت

1 سال 3 هفته قبل #54 توسط علی بتوئی
مشکلات سایت ایجاد شده توسط علی بتوئی
سایت به شدت مشکل دارد. به طور مثال برخی سوالات هستند که جواب آنها نیامده است یا برخی دیگر چند جواب دارند. سوال هایی هست که چند بخش هستند ولی فقط برای یک بخش آنها گزینه آورده شده است. سوالاتی هستند نیازمند توضیحی یا زیر خط یا چیز دیگری هستند که نیامده است. سوالاتی هست که پاسخ صحیح، پاسخ صحیح نیست. سیستم نمره دادن مشکل دارد و به درستی نمره نمی دهد. همچنین زمان آزمون 20 دقیقه است در حالی که اگر شما آزمون بدهید و زمانی از آن را تمام نکنید، بار دیگر از ادامه آن زمان شروع می شود.
سایت مشکلات بسیار دیگری هم دارد مثلا یکی از دوستانم آزمونش را داده بود و هنوز فرصت آزمون دادن دوباره را داشت در حالی که بعد از مدتی تعداد باقی مانده کم شد و انگار او امتحان نداده بود.
سایت پر از مشکلات است ... .. ... .. ... ........... ........

لطفاً ورود یا ايجاد حساب كاربری برای پیوستن به بحث.

1 سال 2 هفته قبل #67 توسط گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد

علی نوشته: سایت به شدت مشکل دارد. به طور مثال برخی سوالات هستند که جواب آنها نیامده است یا برخی دیگر چند جواب دارند. سوال هایی هست که چند بخش هستند ولی فقط برای یک بخش آنها گزینه آورده شده است. سوالاتی هستند نیازمند توضیحی یا زیر خط یا چیز دیگری هستند که نیامده است. سوالاتی هست که پاسخ صحیح، پاسخ صحیح نیست. سیستم نمره دادن مشکل دارد و به درستی نمره نمی دهد. همچنین زمان آزمون 20 دقیقه است در حالی که اگر شما آزمون بدهید و زمانی از آن را تمام نکنید، بار دیگر از ادامه آن زمان شروع می شود.
سایت مشکلات بسیار دیگری هم دارد مثلا یکی از دوستانم آزمونش را داده بود و هنوز فرصت آزمون دادن دوباره را داشت در حالی که بعد از مدتی تعداد باقی مانده کم شد و انگار او امتحان نداده بود.
سایت پر از مشکلات است ... .. ... .. ... ........... ........

1- چند سوال مشکل تایپی داشت که توسط دانش آموزان پیش رو و فعال گزارش شد و مرتفع شد. متاسفانه مشکلات تایپی  و یا سوالی ممکن است وجود داشته باشد با ارسال سوالات که ایراد دارد به پشتیبان سایت  ایرادها به سرعت مرتفع می شود.
2- سیستم نمره رایانه بستگی به تعریف مدیر سیستم دارد اگر مشکلی است سوال مدنظر گزارش شود. پس از امتحان نتیجه ازمون با جزئیات به پنل استاد ارسال می شود و استاد جزئیات پاسخ دانش آموز و تعریف سیستم را می توان ببیند . و مشکلات را مشاهد نماید
3- در مورد زمان آزمون هم فعلا جهت آشنایی دانش آموزان زمان به این صورت تعریف شده است بدیهی است در صورت نظر مدیر و یا دبیر محترم زمان امتحان محدود می شود و هر دانش آموز باید در زمان مشخص پاسخ دهد و زمان آن هم در صورت خارج شدن از سایت محاسبه نخواهد شد. حتی ip های مشترک و اسکرین شات از صفحه جهت بررسی تقلب های احتمالی ضبط خواهد شد
4- ا ن شاءالله به کمک دانش اموزان و دبیران سخت کوش دبیرستان فکوری سایت مدرسه  به بهترین وجه طراحی خواهد شد . منتظر ایده های نابتان هستیم

لطفاً ورود یا ايجاد حساب كاربری برای پیوستن به بحث.

جستو خبر ومقاله

person

جستجو دوره